tisdag 17 december 2013

Sumer

Sumernas, eller sumeriska riken var en tidig högkultur i södra Mesopotamien, nuvarande Irak Från vilken Europa, Asien och Indien ärvt vissa uppfinningar.
Hjulet är väl det mest kända men även tidsindelning och skriften har haft oerhörd inverkan på mänsklighetens historia.
Det tidigaste tecknen på vi har på denna högkultur är från c:a 3200 fvt och varade fram till det vi kallar den nysumeriska tiden omkring år 2000 fvt.
Namnet är en exonym och var det namn som akkaderna kallade de semitiska stammarna som bosatte sig i södra Mesopotamien.
Man tror allmänt att de invandrade från Indusdalen eller möjligen från tidiga jordbrukskulturer från tvåflodslandet.

De sumeriska rikena bestod av självständiga statsstater, löst sammanhållna av förbund men lika ofta i krig med varandra.
Man kan tala om att civilisationen uppstod ur försöken att styra floderna Eufrat och Tigris och hindra dom från att översvämmas.
Då detta krävde samarbete blev folk helt enkelt tvungna att upprätthålla en sammanhållning i sina strävanden.
Därigenom kom även handel till.

Tron på gudar och gudaberättelser fanns givetvis i riklig mängd och en del av våra egna (kristna) historier har sin uppkomst här.
Gilgamesh-eposet som handlar om kungen Gilgamesh som får i uppdrag av Gud att bygga en båt och ta med två djur av varje sort eftersom Gud skall låta det regna i förtio dagar och förtio nätter är föregångaren till gamla testamentets Noas Ark.
När sumerernas riken las i ruiner tog det folk som skulle bli de israeliska stammarna helt enkelt med sig gudaberättelserna och skapade en ny religion.
Gilgameshs äventyr innehåller så mycket mer men det får räcka med det här så länge.

Billybynight

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar