onsdag 2 november 2011

Futtiga 40 miljarder

Läste just i dagens blaska om rättegången mellan två ryska oligarker, oligarker eller oligarki betyder i korthet fåmannavälde, som via rättegång i London brottas om den löjligt låga summan 40 miljarder.
40 miljarder? Jag det är väl ungefär vad jag gör av med på snus i veckan, inget att skriva om eller?

Jo så ta mig fan att det är! Inte konstigt att världen går åt h-e när en ensam människa tillåts inneha den summan, eller till och med mer!
Den makt som följer med en sådan summa, placerad i en lång rad företag utgör en närmast ofattbar makt. En sådan människa har bokstavligen makt över tusen och åter tusen andra, mindre besuttna människors öde.
Vad händer om vederbörande drabbas av psykisk sjukdom? Vanföreställningar? Vem tar då över? Finns där någon inbyggd "broms" i ett sådant system? Nej nej och åter nej!
Ingen ensam människa skall någonsin tillåtas inneha en sådan summa pengar och motsvarande inflytande. Skall vi tillbaka till feodaltiden med en adel som obehindrat fick ta sig den ena friheten efter den andra med allmogen?

Det här gäller förvisso Ryssland men även i konungariket Sverige har vi småpåvar som inte för en sekund tror att lagen gäller dem med. Vissa herrar i kretsen kring kungen som tror att det är förenligt med svensk lag att hyra gangsters för att tysta journalister, en utrikesminister som inte bryr sig ett vitten om sina intressen i Lundin Oil är bara några exempel på det gamla uttrycket: Makt korrumperar och total makt korrumperar totalt.

Var är det mänskliga livets värde egentligen? Som gamle farbror Stalin sa: En människas död är en tragedi, 20 miljoner är bara statistik.
Nej, bort med såna småpåvar, låt dom arbeta för sin lön och svettas över räkningarna som vi andra!
Basta!

Billy by night
(Greve och miljadärsputte)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar