måndag 9 december 2013

Jesus

Vem var Jesus? Har han funnits? Myt? En historisk person?
Låt oss reda ut begreppen.

Jesus omnämns av ett par tidiga historiker: Tacticus som ägnar honom en kort notis om att han avrättades
Under Herodes styre för brott begångna mot romerska riket.
Flavius Josephus, en judisk överlöpare som gav sig till den blivande kejsaren och generalen Vespusianus.
Han blev som tack för sina "tjänster" romersk medborgare, gifte sig med en arvtagerska och skrev b.l.a
Judarnas gamla historia och Judarnas krig mot romarna.

Han nämner, närmast i förbigående, att en upprorsman vid namn Jesus avrättades medelst korsfästning under kung Herodes styre.
Korsfästning var för övrigt ett romerskt straff som nästan uteslutande användes vid brott mot riket.
Mycket mer än så vet vi egentligen inte, visst finns teorier, vissa väl underbyggda, andra inte. Katolska kyrkan hade under mer än ett millennia nästan absolut monopol på skrivkunskap, historia samt texter rörande teologiska spörsmål.
Senare upphittade texter som de gnostiska evangelierna, upphittade i öknen vid Nag Hammadi 1947
och döda havsrullarna ger visserligen en nyanserad bild av trosuppfattningar samt synen på Jesus vid denna tid men några oantastliga bevis saknas fortfarande.

På Jesu tid i nuvarande Israel fanns många politiska fraktioner varav några var: Fariseer, israelisk lågadel som i mycket sympatiserade med romarriket, nsareer och nasarener, seloter, militant kamgrupp samt siccarier, en undergrupp till seloterna, deras verkställande organ kan man säga.
Just Siccarierna, vars namn härstammar från deras böjda kniv,"sican", var (ö)kända för lönnmord och omstörtande verksamhet mm. mm, spelade ofta en framträdande roll vid oroligheter och uppror.
En del forskare påpekar att Judas Iskariot kaqnske var en senare omskrivning för Judas siccariern.

De judiska upproren eller krigen varade mellan år 66-70 samt 132-135.
Det senare leddes av Simon Bar Kokhba som kallades Stjärnans son och allmänt troddes vara den kommande Messias.
Han segrade till en början till följd av en välplanerad gerillakrigföring och romarna fördrevs under en kort period. Dock, med hjälp av styrkor hämtade ända från Britannien, kunde romarna återta Jerusalem.
Intressant blir det om man tänker sig att han hade vunnit och intagit tronen som Messias (grekiska för "den smorde"), då hade Jesus med stor sannolikhet placerats på historiens bakgård......

Vi kan också lugnt utgå från att den kristna kyrkan gjort sitt bästa för att förvanska och sopa igen spåren.....


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar