onsdag 25 februari 2009

Jag och Gud.....

......har en mycket speciell relation.
Amatörhistoriker som jag är borde det inte vara möjligt att ha någon form av tro kvar.
Men det har jag.
Vi vet ju idag att kristendomen så som vi känner den skapades som ett politiskt redskap under 300-talet och att den som låg bakom det var kejsar Konstantin i syfte att skapa stabilitet.
År 325 i Nicaea, 393 i Hippo samt 397 i Karthago omformades och fastställdes bibeln samt de normer som gäller för kristendomen, dop, nattvard, mässor e.t.c e.t.c.
Trots att jag känner till detta har jag inga som helst problem att tro.
Det är tron, inte religionen som är det viktigaste.
Tron på en kraft starkare än jag själv, ett sätt att lämna över det jag inte orkar med samt att aldrig glömma bort att vara tacksam för det jag fått.
Religionen som jag ser det har förhoppningsvis spelat ut sin roll.
Ibland kan till och med en smula ödmjukhet smyga sig in.....men bara ibland!
För det mesta är jag nog lika självupptagen som gemene man.
Men ibland.......?


Pax Vobiscum på er dönickar!

Billy by night

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar