lördag 12 mars 2011

Hur var det nu med kristendomen?

Ja, hur var det nu egentligen det gick till?
Låt oss se vad vi kan reda ut:
Det första vi bör beakta är att Jesus INTE grundade någon ny religion!
Jesus var nämligen jude!
Religionens uppkomst som sådan brukar tillskrivas kejsar Konstantin av romarriket och det skedde
år 325 vid kyrkomötet i Nicea.
Han (med flera) skapade då en hybridreligion genom att smälta ihop kristendomen som var på stark frammarsch med den romerska solkulten.
Även drag av Mitra-kulten lånades och smiddes ihop till ett politiskt instrument.


Jesus läror var snarare en nyansering av judendomen där han b.l.a sökte ett slut på rivaliteten
mellan de olika politiska och religiösa grupperingarna i det forna Israel.
Grupperingar av vilka de flesta (tyvärr?) finns kvar än i dag.
Han predikade även jämlikhet mellan könen och använde ofta kvinnor som präster och diakoner.


Var han gift då?
Vi vet egentligen alldeles för lite om den tiden, till en del beroende på katolska kyrkans eviga lust att bränna böcker, men han kallas dock rabbi Jesus vid flera tillfällen i bibeln.
För att bli rabbi, alltså en judisk "präst", måste man än idag vara gift och ha barn annars saknas förtroendet för uppgiften.
För 2000 år sedan var det fullkomligt otänkbart med ett singeltillstånd!


När jag hör talas om en sådan roman som Da Vinci-koden blir jag inte så lite förbaskad!
Den levererar ett slags färdig lösning med fru, barn, hemliga sällskap och kallar det för sanningsbaserad forskning rakt av!
Även om teorin är fantasieggande, och mycket väl kan innehålla en del fakta, så är det inte riktigt så enkelt.
Jag tror även att vi gör ett stort misstag när vi väljer att nalkas en i stora drag arabisk religion med starka österländska drag genom att använda vår västerländska logik.
Vårt sätt att tänka, och dessutom 2000 år senare, stämmer knappast överens med den tidens
tankesätt.


Kristendomen, åtminstone den ursprungliga, var till sin karaktär gnostisk (självupplevd, personlig kontakt med gud) och innehöll starka inslag av österländsk mysterietradition.
Historien om Gilgamesh (sumerisk, som senare blev bibelns Noaks ark) visar också att mycket hämtades
från långt tidigare religiösa läror.
Jag väljer att avsluta med en passus från Lukasevangeliet (luk 8:17):


Det finns ingenting dolt som inte skall bli synligt
och ingenting undangömt som inte skall bli känt
och komma till synes


Billy by night
(I nådens år 2011)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar