måndag 14 mars 2011

Påvestolens säkerhetspolis?
Bland alla organisationer inom Vatikanstaten är nog Kongregationen för trosläran eller Troskongrgationen den minst kända........Eller?
1908 fick denna organisation namnet Påvliga bibelkommisionen så nu då......?
Jaså, inte det heller.
Men om jag säger Inkvisitionen då?
Ja, nu gick det visst upp ett ljus!
Jodå, det är alldeles rätt, den är fortfarande verksam men har numera (förhoppningsvis) bytt ut
tumskruvar och häxbål mot pr-kampanjer och bannlysningar.
Man brukar tala om Jesuiterna som kyrkans kommandosoldater och kan med visst fog hävda
Inkvisitionen som påvens säkerhetspolis.

Med början den 23 april 1933 startade Herman Göring i dåvarande Tyskland något som till en början kallades Departement 1A. Senare byttes namnet till det mer (ö)kända Geheime staatzpolizei eller Gestapo som vi känner igen det som.
Den var organiserad efter samma mönster som Dominikanorden på medeltiden.
Herman Göring var knappast kyrklig till sin läggning men han hade stor respekt för kyrkans organisationsförmåga.
I varje stad/by av dignitet fanns på medeltiden alltid ett Dominikan-hus.
Dessa svartmunkar eller Domini Carnes (lat: herrens hundar) som dom kallades hade i sin tur informatörer och angivare som av olika anledningar skvallrade på sina medmänniskors små fel och snedsteg.
Varvid inkvisitionens tumskruvar och häxbål tog över!
I Adolf Hitlers Tyskland fanns också i varje by/stad en organisation av Gestapo som i sin tur hade angivare som av diverse skäl sladdrade om sina grannars förehavande.
Därefter vidtog förhör och ofta nog arkebusering/koncentrationsläger!
Är det någon som ser likheten?

I båda fallen skapades dessa organisationer för att bevara tron/filosofin och i båda fallen begicks övergrepp mot människor som valde att tro/agera annorlunda!
Ska vi kanske ta och växa upp nu?
Är det kanske äntligen dags att kasta av sig oken av organisationer som strävar efter att tala om för oss hur vi skall leva?
Nå, i min värld är valet fritt, jag känner en och annan troende och dom har min fulla respekt
men bara så länge jag har deras......
Jag kommer, lite sorgset det må sägas, osökt att tänka på en vacker passus ur Filipposevangeliet som katolska kyrkan i århundraden strävat efter att undertrycka:

Och gemål till Kristus är Maria Magdalena.
Men herren älskade Maria mer än de andra lärjungarna
och brukade ofta kyssa henne på munnen.
De övriga lärjungarna blev sårade och frågade:
Varför älskar du henne mer än oss?
Frälsaren svarade: Äktenskapets mysterium är stort!
Ty världens fortbestånd beror på människan,
men människans fortbestånd beror på äktenskapet.

För att dölja och förneka dessa rader har människor förföljts och dödats
i 2000 år!

Billy by night
(evig agnostiker)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar