fredag 11 mars 2011

Religionen-den eviga tragedin
Är det inte dags snart att gräva ner världens religioner för gott?
En religion består så gott som alltid av ett "vi-och-dom" tänkande och som alla säkert förstår
är det rena rama inbjudan till bråk och krig.
Eftersom "vi" tänker och tror "rätt" måste "dom andra" med självklarhet tänka fel.

Jag kommer ofta att tänka på en indianstam jag läste om för många år sedan, tyvärr har namnet på stammen fallit ur minnet men så icke deras underbara filosofi.
I en pubertetsrit fick både pojkar och flickor tillbringa ett antal dagar på egen hand i natur
av olika slag.
De måste då leta upp sin "tjänande ande", alltså den högre makt som skulle stå dem bi under
deras livstid.
Inget konstigt än så länge, det var ett ganska vanligt grepp av dom nordamerikanska naturfolken.
Även på andra håll i världen har detta varit vanligt.
Det som skilde denna stam från övriga var att ungdomarna var för all framtid förbjudna att
avslöja naturen hos den "tjänande anden".
Konsekvensen är ju lätt att se:
Eftersom det aldrig kunde bli några diskussioner typ: Min björn är tuffare än din hök, så undveks religiösa dispyter.

En jämförelse:
Här i västerlandet har vi de senaste 1600 åren varit under toffeln av en lära som sagt oss att vi är evigt förtappade, krökta under syndens ok, av demagoger som i predikstolarna som låtit oss förstå att den enda vägen att undvika skärselden är att bokstavligt talat tro utan ifrågasättande
Det är dags att gå vidare!

Jag är själv en mycket andlig människa, på fiskeplatsen, i naturen eller i hemmet med en stunds eftertanke och meditation och kanske ett ögonblicks diskussion med min "högre makt", som jag inte ens vet vad jag skall kalla, det är min andlighet.
Andlighet är något jag inte tror att vi människor kan vara utan men religionen och den blinda tron är sannerligen något vi kan undvara!
Eller vi kanske skall sälla oss till kyrkofadern Klemens av Alexandrias (ca 150-215) tänkande när han brevledes diskuterar ett borttagande av delar av Markusevangeliet en grupp som hette Karpokraterna använde:

"För även om de skulle säga något sant,så bör inte någon som älskar sanningen, inte ens då, hålla med dem.
För inte alla sanna ting är sanningen, och inte heller bör den sanning som förefaller sann enligt mänsklig uppfattning föredras framför den äkta sanningen, d.v.s tron!
För dem får man aldrig ge vika, inte heller bör man när de lägger fram sina argument erkänna att det hemliga evangeliet är av Markus, utan om så behövs, förneka det under ed".
Är det så här vi vill ha det?

Billy by night
(utstuderad gnostiker)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar